Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadó a Legal Beauty Kft. (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-978372; adószám: 23798896-2-43; e-mail: info@legalbeauty.hu; telefonszám: +36 70 799 9999; továbbiakban jelen tájékoztató alkalmazásában: Kereskedő) és a Kereskedő termékét megvásároló ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) közötti jogviszonyra. A Kereskedő székhelye az üzleti tevékenység helye.

1.2. A Kereskedő védőmaszkok és más kapcsolódó termékek kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság. A Kereskedő a tulajdonosa a www.mobilklima.hu címen elérhető weboldalnak (továbbiakban: Weboldal). A Kereskedő a kereskedelmi tevékenységét üzleten kívül végzi, a termékei kizárólag távértékesítés keretében vásárolhatók meg. Az aktuálisan megrendelhető termékek listája és főbb jellemzőik, ide értve a jogszabály alapján kötelezően ismertetésre kerülő jellemzőket és adatokat, elérhetők a Weboldalon. Ahol jelen ÁSZF tájékoztató anyagot említ, azon a Weboldalt is érteni kell.

1.3. A Kereskedő az általa forgalmazott termékek jellemzőiről elsősorban a Weboldalon ad tájékoztatást. Magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

1.4. Amennyiben az Ügyfél és a Kereskedő között a jogviszony a jelen ÁSZF elfogadásával létrejön, felek az az alábbiakban állapodnak meg:

 • Kereskedő eljuttatja a megvásárolt terméket az Ügyfél részére;
 • Az Ügyfél a Kereskedő részére a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint a vételárat megfizeti.

1.5. Amennyiben az Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, fogyasztónak minősül. A jelen ÁSZF a Kereskedő és a fogyasztó közötti jogviszonyra irányadó. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a fogyasztónak kötelezően nyújtandó tájékoztató elemeit a jelen ÁSZF tartalmazza.

1.6. Ahol jelen ÁSZF „szerződést” említ, azon a jelen ÁSZF-et kell érteni. A felek közötti jogviszony szabályait a jelen ÁSZF határozza meg. Amennyiben a Kereskedő ajánlata, vagy a Kereskedő által tett elfogadó nyilatkozat eltér a jelen ÁSZF rendelkezéseitől, a Kereskedő nyilatkozata az irányadó.

2. A Szerződés tárgya és létrejötte

2.1. Jelen Szerződés alapján Kereskedő vállalja, hogy az Ügyfél által megvásárolt terméket az Ügyfélnek megküldi, az Ügyfél pedig vállalja, hogy a vételárat a Kereskedőnek megfizeti.

2.2. A Felek között a szerződés minden esetben a jelen ÁSZF szerinti tartalommal jön létre. Amennyiben a Kereskedő valamely egyedi nyilatkozata eltér a jelen ÁSZF-től, az egyedi nyilatkozat az irányadó.

2.3. A Felek között a szerződés akkor jön létre - akkor válik az Ügyfél által tett ajánlat Kereskedő által elfogadottá -, amikor az Ügyfél e-mail útján megkapja a Kereskedőtől a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást ("Vásárlás megerősítve, számlája elkészült" vagy "Sikeres fizetés, számlája elkészült" tárgyú üzenet valamelyikét).

2.4. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan tényről, körülményről, amely a jelen ÁSZF teljesítésében akadályozná, vagy amelyek folytán jelen ÁSZF teljesítésében jogi vagy ténybeli okok miatt korlátozva lenne.

3. Megrendelés

3.1. A terméket a Kereskedő akkor küldi el az Ügyfél részére, ha az Ügyfél a jelen ÁSZF-nek megfelelő megrendelést ad le. A megrendelés a Kereskedő által meghatározott módon történhet. A termékek fő szabály szerint a Weboldalon, vagy a megrendelésre szolgáló egyéb online felületen keresztül rendelhetők meg. Az egyéb megrendelési módokról a Kereskedő tájékoztatást ad.

3.2. Interneten történő megrendelés kizárólag a Weboldalon, vagy a megrendelésre szolgáló egyéb online felületen történhet, a Kereskedő által meghatározott rendben. A megrendelés során az Ügyfél köteles megadni a kért adatokat, a megrendelés feltétele továbbá a termék megjelölése.

3.3. A Kereskedő egyes megrendelési módok elérhetőségét átmenetileg korlátozhatja vagy szüneteltetheti. A Kereskedő nem vállal felelősséget a megrendelést továbbító szolgáltató vagy adatátviteli csatorna hibáiért. Amennyiben a Kereskedő a megrendelést nem igazolja vissza, előfordulhat, hogy azt nem kapta meg.

3.4. A Kereskedő a megrendelést minden esetben visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a szerződési feltételeteket és tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás várható időpontjáról. A megrendelés visszaigazolása e-mail címmel rendelkező ügyfél esetén e-mailben történik a megrendelés beérkezését követő 48 órán belül. Egyéb esetben a visszaigazolás postai úton történik. Az Ügyfél érdeklődhet a megrendeléseiről. A Kereskedő az Ügyfelet tájékoztatja arról, hogy a megrendelését a Kereskedő megkapta-e, és mikorra várható annak teljesítése.

3.5. A Kereskedő jogosult a megrendelést visszautasítani, ha a termék nincs készleten, és a rendelkezésre állás időpontja bizonytalan.

4. Szállítás

4.1. A megrendelt terméket a Kereskedő minden esetben postai szolgáltató vagy futárszolgálat útján kézbesíti a megrendelésben megadott címre. A termék átvétele személyesen történik, átvételre az Ügyfél, vagy meghatalmazottja jogosult. Amennyiben az átvétel meghiúsul, a kézbesítést végző szolgáltató erről értesítést hagy az Ügyfélnek, amelyben megjelöli az ismételt kézbesítés módját, várható idejét.

4.2. Amennyiben az Ügyfél az átvételt megtagadja, a megrendelést töröltnek kell tekinteni. Sikertelen kézbesítés esetén a Kereskedő feltárja a sikertelen kézbesítés okát, felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, és kérésre a csomagot ismételten kiszállítja.

4.3. A szállítási határidő függ a termék rendelkezésre állásától. A várható szállítási idő Magyarországon belül öt munkanap, Magyarországon kívül két hét. Amennyiben a szállítási idő – a termék átmeneti hiánya miatt – nem látható előre, a Kereskedő az Ügyfelet tájékoztatja. A szállítás minden esetben a raktárkészletből történik, a megrendelések sorrendjében.

4.4. A Kereskedő Magyarországon mintaboltot, értékesítési helyet nem tart fenn. A termékek személyes átvételére nincs lehetőség.

4.5. A szállítási költséget az Ügyfél viseli. A szállítási költség a szállított termék vételárával együtt fizetendő.

5. Fizetés

5.1. A termék vételárát a Kereskedő megjelöli a termékeket bemutató anyagokban. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A Kereskedő a szállítási költségről minden esetben előre tájékoztatást ad az Ügyfél részére.

5.2. A Kereskedő a Weboldalon meghatározza az elérhető fizetési módokat. A Kereskedő jogosult arra, hogy egyes fizetési módok elérhetőségét megszüntesse. A Kereskedő a számlát elektronikus levélben küldi el az Ügyfél részére. A Kereskedő számlázási rendszere megfelel az irányadó jogszabályoknak, a számla elektronikus úton is hiteles.

5.3 Az Ügyfél a vásárlás során az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • PayPal - Online fizetés:
  Használd a bankkártyád, fizethetsz PayPal fiókkal, vagy regisztráció nélkül is.
 • OTP SimplePay - Bankkártyás fizetés
  A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.
  A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a SimplePay egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.
 • Barion - Bankkártyás fizetés:
  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • Utánvét:
  Fizetés készpénzben vagy bankkártyával a futárnak.

 

6. Elállási jog

6.1. Az Ügyfél a Rendelet alapján jogosult arra, hogy a szerződéstől indokolás nélkül elálljon.

6.2. Az Ügyfél az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

6.3. Az Ügyfél az elállási jogát a termék átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

6.4. Ha az Ügyfél él az elállás jogával, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Kereskedő részére. Az Ügyfél az elállás jogát gyakorolhatja az itt elérhető űrlap kitöltésével. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére. A Kereskedő minden esetben visszaigazolja a nyilatkozat átvételét.

6.5. Online történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Kereskedőnek.

6.6. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a Rendeletben, és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint gyakorolta.

6.7. Az Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül visszajuttatni a Kereskedőhöz, de köteles azt legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

6.8. A termék visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli. A Kereskedő az utánvéttel küldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

6.9. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kézbesítési költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Kereskedő által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Kereskedő a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

6.11. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Kereskedő követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

6.12. A Rendelet 29. § (1) bek. szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Amennyiben a fogyasztó jellemzően közvetlenül a bőrfelületen viselt, fehérneműnek minősülő terméket rendel, az elállási jogát kizárólag bontatlan csomagolás esetén gyakorolhatja. Az elállási jog a csomagolás felbontása után nem gyakorolható.

7. Adatkezelés

7.1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával, a szerződés létrehozásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő a személyes adatokat kezelje. A személyes adatok kezelésére az adatkezelési tájékoztató irányadó. Az adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSZF részét képezi a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás, és a hozzájárulás tekintetében.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk:

 • Az adatkezelő személye: Adatkezelő a Kereskedő.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy az adatait az Adatkezelőknek megadja. Amennyiben az érintett terméket rendel, az adatkezelés jogalapja a Polgári Törvénykönyv szavatosságra vonatkozó rendelkezése, valamint az adózás rendjéről szóló törvény, és a számvitelről szóló törvény.
 • Az adatkezelés célja: Az érintett által megrendelt termék szállítása, a számlázás, fizetés, a termékkel kapcsolatos igények érvényesítése. Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az adatkezelés célja az érintett számára reklámozási tevékenység végzése.
 • Adattovábbítás: Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult, vagy az adattovábbításra megfelelő jogalap áll rendelkezésre.
 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett bármikor kérheti személyes adatai törlését, kivéve azon adatokat, amelyek kezelésére törvény felhatalmazást ad. Amennyiben az érintett terméket rendel, és fizetést teljesít, a bizonylatok esetén a megőrzési idő a számvitelről szóló törvény alapján nyolc év.
 • Az érintett jogai: Az érintett jogosult az adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti a tévesen szereplő adatai helyesbítését, vagy adatai törlését. A kérelmet az adatkezelők a jogszabályban előírt határidőn belül teljesítik, vagy tájékoztatják az érintettet a kérelem megtagadásának okáról és jogalapjáról.
 • Adatfeldolgozás: Az adatkezelők jogosultak harmadik személyt igénybe venni, ezen belül egyes műveletek elvégzésével adatfeldolgozót megbízni, az adatok megfelelő szintű védelmének biztosításával.

8. Jogérvényesítés

8.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos panaszát közölheti a Kereskedővel. Az ügyfélszolgálatot a Kereskedő működteti, az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az Ügyfél a kifogásait ezen elérhetőségeken közölheti. A szóbeli panaszt a Kereskedő azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

8.2. A panaszt a Kereskedő a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és ennek eredményéről az Ügyfelet tájékoztatja. A Kereskedő az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és

érdemben megválaszolni. Ha a panaszt a Kereskedő elutasítja, az elutasítást minden esetben indokolja.

8.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Kereskedő öt évig megőrzi.

8.4. Amennyiben a Kereskedő a panaszt nem orvosolja, vagy a Kereskedő és az Ügyfél közötti vita a felek között nem oldódik meg, az Ügyfél az alábbiak szerint érvényesítheti igényét.

8.5. Az Ügyfél fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

8.6. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Kereskedő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Központi telefonszám: +36 1 488 2131
 • Fax: +36 1 488 2186

A Kereskedő a Weboldalon közzéteszi az egyes békéltető testületek elérhetőségeit. A Kereskedő köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken elérhető oldalon keresztül beadott elektronikus panasz útján: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. A weboldalon az Ügyfél regisztráció után kitöltheti kérelmét, majd azt elektronikusan beküldheti. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jár el az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

8.7. Az Ügyfél jogosult arra, hogy fogyasztói jogvitából származó követelését bíróság előtt érvényesítse.

8.8. A Kereskedő kizárólag a szavatosság körébe tartozó esetekben vállal kijavítást vagy kicserélést. A Kereskedő nem vállalja a termék kijavítását vagy kicserélését, ha a hiba az Ügyfél magatartására, nem rendeltetésszerű használatára, kezelésére vezethető vissza, vagy az a termék rendeltetésszerű használatából eredő természetes elhasználódás következménye (tágulás, kopás, karc, bolyhosodás).

 • Durva, gondatlan kezelés miatt bekövetkezett sérülések (törés, szakadás);
 • Erős vegyszerek, vegyi anyagok (pl. parfüm, hajlakk, szappan, egyéb kozmetikumok) hatására a felületén bekövetkezett elváltozás (elszíneződés, maródás);
 • Erős napfény, közvetlen hőhatás miatt fellépő kifakulás;
 • A termék túlzott megfeszítése miatti szakadás, nyúlás.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 1. mellékletét képezi.

9.2. A Felek a jelen ÁSZF teljesítése érdekében kölcsönös együttműködésre kötelesek. A Felek a teljesítést érintő minden lényeges körülményről tájékoztatják egymást. A Kereskedővel való kapcsolattartásra a Weboldalon megadott adatok használhatók. A Kereskedő az Ügyfelekkel való kapcsolattartásra az Ügyfél által megadott adatokat használja.

9.3. A Kereskedő jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Kereskedő a módosítást a Weboldalon közzéteszi, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 15. napon. Amennyiben az ÁSZF módosítása az Ügyfélre hátrányos, a módosítást megelőzően tett megrendelésre a módosítást megelőző ÁSZF az irányadó.

9.4. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

Mellékletek:

 1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató